Brzizajam.com blog

Razlika između upravljanja i liderstva, ne šefujte već vodite, kako do ravnoteže motivacije i odgovornosti te iznimne karakteristike i poslovni plan

Autor: brzizajam.com
Datum: 24.05.2018

Postizanje ravnoteže motiviranosti i odgovornosti 

Bez motivacije nećemo obaviti ništa, ali ljudi postaju demotivirani čim im nametnemo odgovornost, je li tako? Ne nužno! Postoje alati pomoću kojih ljudi preuzimaju odgovornost za svoje ciljeve i obaveze bez gubitka motivacije. Uz takvu ravnotežu imamo više kontrole nad našim rezultatima i rezultatima našeg tima.

Danas je, u većoj mjeri no ikad, razvoj kadrova posao menadžera. Kad uspijemo stvoriti okruženje u kojemu ljudi postižu rezultate, razvijaju nove vještine i postaju uspješni, ispunjavamo naš primarni cilj kao menadžer i lider. Komunikacija uz snagu i osjetijivost, vršenje funkcije trenera i razvoj kadrova najveći su prioriteti jednog lidera.

'Ne šefujte – vodite' 

Peter Drucker, jedan od velikih mislilaca i pisaca na području menadžmenta, napisao je: “Većina onoga što nazivamo menadžmentom sastoji se od toga da se ljudima oteža obavljanje njihovog posla.”

Što je u postupcima menadžera potaklo Druckera da to napiše? Mnogi se ljudi na menadžerskim i rukovodećim položajima odnose prema ljudima kao prema automatima - očekuju od njih da se strogo pridržavaju standardne procedure u svome radu i da ne pokazuju inicijativu, nisu kreativni i ne misle svojom glavom. U tolikoj mjeri brinu o poštivanju pravila, propisa, procedura i rutina da zanemaruju potencijal koji se može kriti u svakom ljudskom biću.

Menadžeri koji istinski vode svoje ljude umjesto da se bave sitnicama, postižu bolje rezultate ne samo za svoje tvrtke i ne misle svojom glavom, već i razvijaju timove koji su predani radu u cilju postizanja uspjeha u svakom aspektu njihova rada i života.

Znate li koja je najvažnija osobina u činkovitog lidera? To nije njihova sposobnost upravljanja, inteligencija, ljubaznost, hrabrost niti smisao za humor, iako su sve te osobine izuzetno važne. To je sposobnost stjecanja prijatelja, što se u konačnici svodi na sposobnost da vide najbolje u drugima.

Razlika između upravljanja I liderstva 

Upravljanje stavlja naglasak na to da ljudi moraju izvršavati naloge - često bez propitivanja. “To ćemo tako napraviti.” Liderstvo potiče u ljudima kreativnost, pozivajući ih da iznose svoje ideje - kako u svakodnevnim neformalnim kontaktima, tako i na službenim sastancima te u sklopu programa prikupljanja prijedloga te sličnih aktivnosti. Upravljanje je iznošenje onoga za što će djelatnici biti odgovorni. Liderstvo daje ljudima moć - pruža im alate potrebne za donošenje vlastitih odluka u sklopu smjernica koje su svima prihvatljive.

Upravljanje je u većoj mjeri usmjereno na to kako se odluke provode, na pojašnjavanje pravila i politike te na provedbu istih. Liderstvo motivira ljude i uči ih kako obaviti posao. Ukoliko ne funkcionira u skladu s očekivanjima, rezultati se nastoje unaprijediti dodatnom i boljom obukom. Pomaganje ljudima u učenju ključan je alat za postizanje kvalitetnih rezultata.

Upravljanje se usredotočuje na pravilno obavljanje stvari; liderstvo naglašava značaj obavljanja pravih stvari. Ponekad je nužno upravljati - kad je zbog pravnih i sličnih razloga neophodno obavljati stvari prema pravilima. Naravno, ljudi na menadžerskim dužnostima moraju voditi računa da se stvari obavljaju na ispravan način. Međutim, to nije njihov osnovni posao. Provođenje pravila može u takvim okolnostima biti nužno, ali važnije je obučavati motivirati Ijude kako bi bili kompetentni i željeli dati sve od sebe ne bi li se ispunili ciljevi odjela i tvrtke. Postići to među svojim ljudima predstavlja utjelovljenje istinskog vodstva.

Iznimne karakteristike 

Potražite osobine koje svaku osobu izdvajaju od ostalih.

Kristina je vrlo kreativna. U slobodno vrijeme crta, bavi se kiparstvom i piše poeziju. Kako to može biti korisno za posao? Pozivajući se na njenu kreativnost, možemo potaknuti Kristinu da se uhvati ukoštac sa zahtjevnim projektima i iznosi ideje i sugestije koje bi mogle pomoći u rješavanju pojedinih problema.

Dinko je perfekcionist. Možda radi sporo, ali uvijek radi dobro. Najbolje ćemo ga iskoristiti dajući mu zadatke u kojima je kvaliteta bitnija od brzine.

Poslovni plan 

Prije samog realiziranja vašeg poslovnog projekta potreban vam je poslovni plan, i to ne samo kako bi udovoljili zahtjevima banaka. Potreban je i vama samima kako bi jasno na papiru predočili ciljeve vašeg budućeg poslovanja. Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, informacije o poduzetniku, o očekivanim rezultatima poslovanja, te o mogućim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme. On je važan dokument kojeg trebate napraviti prvenstveno zbog sebe samih, a tek potom zbog zahtjeva okoline (banaka, fondova, poslovnih partnera), a sve sa ciljem jasnog i preciznog definiranja svih segmenata poslovnog pothvata. Postoje neka osnovna pravila za pisanje dobrog poslovnog plana. Mora biti lako čitljiv i razumljiv, orijentiran prema tržištu, te imati uvjerljivu i realnu razvojnu viziju. Također, kako se radi o poslovnom dokumentu, mora biti pisan u trećem licu jednine.

Prvi korak za pisanje poslovnog plana je jasno osmišljena ideja poduzetničkog projekta i poznavanje odgovora na ključna pitanja za uspješno buduće poslovanje. Sa čime ću se baviti i znam li ja to raditi? Imam li osigurano tržište i koliko ga dobro poznajem? Imam li osigurane dobavljače i koliko sam ovisan o istima? Kolika je isplativost posla (prihodi/troškovi)? Na koji način ću osigurati potrebna financijska sredstva? Koliko je poslovanje otporno na „stres test“? Koliko dobro poznajem konkurenciju? Poslovni plan je okosnica bilo kojeg posla. Dobar je za samog vlasnika jer pomoću njega možemo preispitati  svoje želje, planove i mogućnosti.

Arhiva

Brzizajam u
3 koraka