Brzizajam.com blog

Kako zaštiti patent, biti sposobni bez diplome, koja je stvarna vrijednost diplome i za koje poslove ne treba diploma

Autor: brzizajam.com
Datum: 09.05.2018

Kako zaštititi patent

Izumili ste neki predmet koji bi mogao riješiti neki tehnički problem? Htjeli biste ga zaštititi kako si zasluge za izum, te financijsku dobit koja iz toga proistječe, ne bi pripisao netko drugi. U tom slučaju, pred vama stoji postupak patentiranja. U Republici Hrvatskoj, ovlašteno tijelo za postupak patentiranja je Državni zavod za intelektualno vlasništvo. Prijava patenta može se podnijeti i Europskom patentnom uredu s time da se zaštita patentom ostvaruje prema teritorijalnom načelu, tj. vrijedi samo na teritoriju one države ili regije u kojoj je priznat. Prije nego se odvažite na postupak patentiranja, morate biti svjesni da se radi o dugotrajnom postupku, zahtjevnom s tehničkog, pravnog, poslovnog te financijskog aspekta.

Patentirati se ne može ideja, već patent predstavlja vlasništvo nad izumima koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu. Patent osigurava vlasniku izuma isključivo pravo na izradu, korištenje, prodaju izuma, s time da može dopustiti uporabu izuma i drugim osobama davanjem licence ili ga može u potpunosti prenijeti na druge osobe. Prije same prijave izuma, preporuča se napraviti detaljno istraživanje kako bi se izbjeglo prijavljivanje izuma koji se već negdje proizvodi, nije nov ili ga uopće nije moguće zaštiti patentom. Postupak zaštite patenta provodi se u dvije faze. Prva faza odnosi se na formalnu provjeru patentne prijave i završava objavom prijave u Hrvatskom glasilu intelektualnog vlasništva te na internet stranicama Zavoda. U drugoj fazi, podnositelj mora podnijeti jedan od propisanih zahtjeva za ispitivanje uvjeta kako bi prijava bila upotpunjena, nakon čega se donosi rješenje kojim se patent prihvaća ili odbija. Prihvaćeni patent vrijedi 20 godina, uz obvezu godišnjeg plaćanja naknade. Ukoliko nositelj patenta ne podmiruje utvrđenu naknadu, zaštita patenta može biti ukinuta i prije isteka roka od 20 godina.

Biti sposobni i bez diplome

Nekada je diploma bila obavezna ako ste se htjeli zaposliti na nekom određenom radnom mjestu, a pogotovo ako ste htjeli postati vlasnik svoje tvrtke. Sada diploma više i nije toliko bitna jer i bez nje možete obavljati neke poslove za koje ste talentirani. Neki jednostavno nisu bili u mogućnosti upisati fakultete, ali su dovoljno sposobni za obavljanje određenog zanata, tj. posla. 

Djeca su i manje motivirana za učenje jer ono nije zanimljivo, uče se puke teorije i sve se uči napamet, nema istraživačkog duha te se djecu ne motivira za daljnje učenje i istraživanje. Dosta ih iz tog razloga ne upiše fakultet, ali na svoj način dođu do znanja i sposobnosti za obavljanje nekog određenog posla. Tu se ne radi o omalovažavanju osoba koje imaju diplome ili nemaju već je jednostavo tako da osobe bez diplome mogu imati više talenta, sposobnosti i znanja od osobe koja je završila fakultet. Dosta se danas cijeni talent i ne gleda se toliko taj papir zvan diploma. Ako imate talent i volju da ga razvijate, tada ćete vjerojatno učiti i učiti u praksi dok ne dođete do faze da taj posao obavljate savršeno. Ono što je pozitivno je to što ne morate imati diplomu kako biste se dobro zaposlili već je dovoljan vaš talent i znanje koje ste uz to naučili.

Stvarna vrijednost diplome

U današnje vrijeme imati diplomu i nije toliko nužno kako biste obavljali neke poslove. Možete upisati fakultet i to će vam po završetku donijeti papir zvan diploma, bit ćete vjerojatno i malo više plaćeni, ali vam to ne osigurava siguran posao niti napredovanje u karijeri, a možda niti povećanje plaće. Diploma se danas ipak malo drugačije gleda.

Neke firme tražiti će diplomu samo radi neke formalnosti, dok drugima to neće uopće biti bitno. Dosta poslodavaca traže osobe za određeni posao i to bez diplome, te traže radnike koji imaju talent i sposobnost te će ih cijeniti zbog tih kvaliteta. Treba znati da se ne smiju ljudi dijeliti na sposobne i nesposobne bazirano na tome imaju li diplomu ili ne, to je sasvim pogrešno. Sposobna i talentirana osoba ne mora imati diplomu da bi svoj posao obavljala kvalitetno, a pogotovo da bi za njega bila kvalificirana. Svatko bira svoj put, a ako imate talent tada vam diploma u nekim poslovima zaista ne treba. 

Za koje poslove ne treba diploma

Postoje neki poslovi za koje vam ne treba diploma kako biste ih radili i bili dobro plaćeni za njih. Naravno, diploma svakako dobro dođe jer su nekima plaće bolje samo radi završenog fakulteta, ali to nije uvjet za dobivanje posla. Ako nemate diplomu to ne mora značiti da ćete uvijek imati manju plaću ili loš posao ako ste i više nego kvalificirani za posao koji želite raditi. 

Danas je poznato da su neki ljudi koji nemaju diplomu sposobniji u nekim poslovima od onih koji su završili fakultet i to je jednostavno činjenica. Upravo iz tog razloga firma koja traži programera, web stručnjaka neće uvjetovati diplomom, a neke će čak radije zaposliti osobu bez fakulteta nego s njim. Prodajni menadžer također je posao koji mogu obavljati oni bez diplome te biti jako dobro plaćeni, a u tu kategoriju spadaju i komercijalisti, oni koji žele raditi na brodu, pa čak i piloti. Naravno, kako biste dobili posao bez diplome tada morate biti dosta dobri u poslu koji želite obavljati. Treba imati na umu da ne treba podcijenjivati niti omalovažavati osobe sa diplomom ili osobe bez diplome.

Arhiva

Brzizajam u
3 koraka