Brzizajam.com blog

Kako platiti plin i izbjeći isključenje plina

Autor: brzizajam.com
Datum: 05.03.2018

Kako platiti plin

Teška financijska situacija dovodi i do neplaćanja računa. Tako se dovodimo u situaciju da ne podmirujemo na vrijeme određene račune. Svaki mjesec dobivamo od plinare račun, te taj iznos moramo uplatiti do datuma dospijeća. Ukoliko račun ne podmirimo na vrijeme dolazi do opomene, a kasnije i do isključenja plina. Platiti plin možemo na više načina, uplatnicom na pošti, Fini, u plinari, te preko trajnog naloga.

Ako smo u takvoj situaciji da plin ne možemo platiti, tada dolazi do dugovanja i ti se dugovi gomilaju. Na taj način dođe do veće svote, a tada smo i u problemima. Kako bismo platili plin povećeg iznosa mogli bismo posuditi novac koji će nam itekako pomoći da riješimo taj dug, a pozajmicu ćemo onda otplatiti u par rata što će itekako biti lakše. Također, u zimskim mjesecima je rata plina ipak povećana upravo zbog grijanja. U današnjim sve težim životnim uvjetima, velik broj kućanstava nema dovoljno novaca za podmirenje osnovnih režijskih troškova, a mjesečna rata plina, u zimskim mjesecima, značajan je financijski izdatak.

Kako izbjeći isključenje plina

Račun za isporučeni plin stiže istekom zadnjeg dana u mjesecu. Ako ga ne podmirite u roku od 30 dana od dana dospijeća naznačenog na računu, na vašu adresu stići će opomena pred isključenje s navedenim novim rokom plaćanja. Ukoliko i tada ne podmirite račun, obustavit će vam se isporuka plina bez da ćete o tome biti obavješteni. Neke plinare omogućuju dogovor o obročnoj otplati duga, dok većina ipak, ne. Na vaš dug, počet će teći kamate, a isključenje, odnosno ponovno uključenje plina dodatno će vam se naplatiti. Iz svega proizlazi da je svakako bolje se i kratkoročno zadužiti kod neke ovlaštene tvrtke koja nudi brze pozajmice, nego se dovesti u situaciju da vam iskopčaju plin.

Na internetu se mogu naći ovlaštene firme koje vam mogu pomoći u tim pozajmicama i riješiti vas brige računa odmah isti dan. Kako biste izbjegli probleme sa neplaćenim računima za plin, a da ne dođe do isključenja plina, najbolja opcija je svakako platiti račun na vrijeme i u cijelosti. 

Arhiva

Što je bitno zaposlenicima?

brzizajam.com
17.05.2018

Brzizajam u
3 koraka