Brzizajam.com blog

Modeli, standardi, nedostaci i ključne stvari o e-poslovanju koje MSP-i trebaju znati te veza između IIP interactive i e-poslovanja

Autor: brzizajam.com
Datum: 22.05.2018

Ključne stvari o e-poslovanju koje MSP-i trebaju znati

Za mikropoduzeća i MSP-e čak i mala promjena poput korištenja Skypea za obavljanje telefonskih poziva ili davanje informacija klijentima putem SMS poruka ili e-pošte može predstavljati inovaciju u e-poslovanju koja će pomoći poslovanju - one ne moraju biti komplicirane! MSP - i ne moraju imati vlastite internetske stranice da bi bili uspješni u e-poslovanju. Ključno pitanje za većinu MSP-a bit će integriranje alate i resursa e-poslovanja u postojeće poslovanje - vrlo mali broj novih hrvatskih poduzeća ili mikropoduzeća poslovat će isključivo kao internetska poduzeća.

Važne činjenice o tržištu za e-poslovanje

Postotak svjetske populacije s pristupom internetu u velikom je porastu:

- 1995. godine manje od 1% od ukupno 5,7 milijardi ljudi

-  2005. godine 15% od 6,5 milijardi ljudi imalo je pristup internetu

-  2015. godine očekuje se da će 75% od 7,5 milijardi ljudi imati pristup internetu 

Očekuje se da će 2015. godine biti 6 i pol milijardi uređaja spojenih na internet. 

Modeli e-poslovanja

Business-to-business (B2B)

Ovdje se radi o poslovanju između dva ili više poduzeća, npr. proizvođača i veletrgovaca ili iz­medu veletrgovaca i trgovaca na malo. B2B često uključuje visokointegrirane sustave, pri čemu su dobavljači u potpunosti integrirani s kupcima, u smislu informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Business-to-consumer (B2C)

U modelu B2C proizvode prodaje poduzeće krajnjem korisniku, a najočitiji primjer toga su maloprodajne djelatnosti / internetska trgovina. Kupci su većinom građani pojedinci. Općenito, tvrtka koja koristi B2C model (e-poslovanje usmje­reno na kupca) ima daleko veći broj pojedinačnih prodaja (pojedinačnim kupcima) nego tvrtka koja prodaje drugim poduzećima (B2B) - drugim riječi­ma, ona ima puno više kupaca, dok se u modelu B2B uglavnom radi o manjem broju kupaca čija je kupovna moć često vrlo velika. Velika razlika je to što tvrtke koje koriste B2C model ne trebaju integraciju sa sustavima svojim kupaca.

Business-to-government (B2G) i G2B

Interakcija poslovnog sektora s državnim tijelima. Prodaja proizvoda i usluga državnim tijelima, javna nabava putem interneta.

Vrlo važno za Hrvatsku - G2B - od vlade prema poduzetnicima - primjer je slanje digitalnih do­kumenata državnim tijelima - dokumenti potrebni za svrhe prijave poreza.

Consumer-to-consumer (C2C)

Katkad se naziva i "citizen-to-citizen", uključuje sve transakcije izmedu gradana pojedinaca, pri čemu često posreduju treće osobe, poput internetskih aukcija ili privatnih oglasa putem kojih pojedinci prodaju drugim pojedincima, a posrednik dobiva naknadu. 

Nedostaci e-poslovanja 

Sigurnost i prijevara

I kupci i prodavatelji snose rizik od prijevare, prodavatelji riskiraju krađu podataka kreditnih kartica. Presretanje tih podataka na internetu sprječava se enkripcijom (SSL- Secure Sockets Layer), ali hakeri mogu provaliti u sustave i ukrasti kartične podatke. Kupci se suočavaju s rizikom od nepoznatih web stranica koje mogu biti prije­vara. Kupci trebaju provjeravati statuse stranice i koristiti isključivo sigurne oblike plaćanja.

Nisu sve prijevare elektroničke - "phishing" je praksa korištenja e-poruka i telefonskih poziva kojom se nastoji prijevarom navesti poduzetnike i pojedince na davanje ključnih informacija kao što su lozinke.

Činjenica da je računalo tvrtke na internetu poten­cijalno omogućava pristup hakerima i zloćudnom softveru koji može ometati rad računala ili krasti podatke.

Kao rezultat tih problema još uvijek postoji nedo­statak povjerenja prema e-poslovanju u smislu da kupci nevoljko kupuju putem interneta zbog straha od prijevare, iako je on sve manji jer je e-poslovanje sada toliko zastupljeno na potro­šačkim tržištima.

Spam

Spam su neželjene e-mail poruke čija identifikacija i uklanjanje zahtijevaju određeno vrijeme, ovo se obično rješava filtrima za spam ugrađenima u programe za elektroničku poštu, ali oni nisu 100% djelotvorni te mogu filtrirati i "prave" poruke.

Nemogućnost fizičkog dodira s proizvodom

Neke proizvode je teže prodavati putem interneta zbog potrebe za pregledom proizvoda, odjeća i svježe namirnice očiti su primjeri.

Prekidi rada

Ako se poslovanje prekine zbog nestanka električne energije ili greškom tvrtke na čijem poslužitelju se nalaze web stranice, može doći do gubitka posla i povjerenja kupaca.

Standardi e-poslovanja 

Standardi kao elementi e-poslovanja također su ključni za komunikaciju s partnerima i kupcima, posebice u lancu nabave, primjerice za jedin­stvenu identifikaciju proizvoda. Važno je imati mogućnost obrade i prijenosa informacija na jedinstven, dogovoreni način kako bi se smanjili troškovi upravljanja podacima.

Relevantna definicija glasi: "Standard je skup dogovorenih pravila i smjernica za zajedničku i opetovanu primjenu za određenu, unaprijed definiranu svrhu. On treba položiti čvrst i prave­dan temelj za globalnu razmjenu roba i usluga, uključujući sve ključne elemente koje zahtijevaju tržišne i društvene sile.

Primjer standarda e-poslovanja je globalni sustav GS1 koji je odgovoran za:

- barkodove — standardi za barkodove koji koriste svjetski priznate GS1 identifikacijske ključeve za jedinstvenu identifikaciju proizvoda, lokacija, usluga itd.

- eCom - standardi za slanje poruka u elektroničkom poslovanju koji omogućuju brz, učinkovit i točan automatski elektronički prijenos dogovorenih elektroničkih dokumenata poput kupovnih naloga, informacija o potvrdi plaćanja. 

- GDSN standardi za sigurnu i kontinuiranu razmjenu točnih, standardiziranih podataka izmedu trgovinskih partnera korištenjem Globalne mreže za sinkronizaciju podataka (eng. Global Data Synchronisation Network).

Kakve veze IIP interactive ima s e-poslovanjem?

Važan je za e-poslovanje iz dva razloga. Prvo, radi se o alatu za e-učenje. Drugo, IIP Interactive pomaže u planiranju poslo­vanja, a uvođenje e-poslovanja bit će uspješno samo ako je to valjano planiran proces. 

Internet je preobrazio način na koji učimo nudeći edukaciju, kao što je IIP Interactive, koja se u cijelosti odvija na mreži. E-učenje može ukIjučivati različite vrste medija primjerice, tekstualni, zvučni i videozapisi mogu se koristiti putem interneta, intraneta tvrtke i drugih komunikacijskih kanala, poput CD-a ili TV-a.

Koristi e-učenja su da je pristup edukaciji moguće kad i gdje je ona potrebna, a učenik može učiti vlastitim tempom - na ovaj način funkcionira 11P lnteractive. Dobar bio nastave na sveučilištima danas se odvija putem interneta.

Brojne tvrtke danas nude e-učenje kao uslugu za poduzeća i njihove zaposlenika, uključujući tečajeve kojima se stječu kvalifikacije.

Arhiva

Što je bitno zaposlenicima?

brzizajam.com
17.05.2018

Brzizajam u
3 koraka