Brzizajam.com blog

E-porezna, E-račun, prednosti korištenja e-računa te internetsko bankarstvo

Autor: brzizajam.com
Datum: 23.05.2018

E-porezna

E-porezna je skup poreznih usluga namijenjenih poreznim obveznicima koje omogućuju izvršenje poreznih obveza putem interneta. Sustav elektroničkih servisa u potpunosti je zasnovan na otvorenim internetskim standardima te je na taj način omogućeno njegovo korištenje sa svih danas relevantnih računalnih platformi, neovisno o proizvođaču. Da bi se postalo korisnikom elektroničkih usluga Porezne uprave (ePKK, ePDV, ePDV-K, elD,ePD...), potrebno je nabaviti digitalni certifikat, zatim preuzeti i instalirati programski paket e-porezna, te je potrebno ovlaštenje korisnika. 

Dostupne elektroničke usluge:

ePDV - podnošenje PDV obrasca

elD - podnošenje ID obrasca

ePKK - uvid u poreznu knjigovodstvenu karticu

ePD - podnošenje prijave poreza na dobit.

E-račun

E-račun je moderan, pouzda, siguran, jeftin način obrade faktura bez uporabe papira. Elektroničko slanje faktura sada je prihvatijivo velikIm i malim tvrtkama. Ručno fakturiranje zahtijeva svakodnevni rad velikog broja ljudi u poduzeću i zahtijeva puno papirologije, što vodi do velikih troškova i oduzima puno vremena.

Jednostavan račun elektroničke pošte omogućava elektroničku razmjenu faktura između dobavljača i kupaca, a upravljanje čitavim procesom izdavanja, zaprimanja i arhiviranja računa postaje puno jeftinije i pouzdanije.

Elektronički je račun dokument potpuno istovjetan papirnom, a uz njega je moguće priložiti različite dokumente (nastale elektronički ili skenirane) poput popratnih dopisa, priloga, obrazaca, ugovora i ostalih dokumenata koji su se prije prilagali uz račun kod slanja u papirnatom obliku.

Prednosti korištenja e-računa

Smanjenje troškova - upotreba papira i skenera svedena je na minimum. Nema procesnih pogrešaka, ponovnih unosa podataka, ponovnih izdavanja računa i pogrešnih plaćanja, nema troška poštarine i tiska papira kao ni troška arhiviranja. 

Sigurna e-arhiva - svi računi, poslani i zaprimljeni, arhivirani su u sustavu, čime se znatno smanjuje trošak arhiviranja i skraćuje vrijeme pretraživanja računa. 

Potpuna kontrola statusa računa - Kupac i dobavljač u svakom trenutku imaju informaciju o statusu poslanih i zaprimljenih računa. 

Brža komunikacija - dobavljač može brže odgovoriti na eventualni upit primatelja računa, a uz račun je moguće priložiti različite dokumente. 

Veća produktivnost i kvaliteta - jednostavnija ili automatska integracija s ostalim dokumentima. 

Koristi za financijsko upravljanje - bolja integracija između fizičkih i financijskih lanaca nabave može dovesti do boljeg upravljanja novčanim tokom i sredstvima likvidnosti, kao i brže naplate računa jer tvrtka ima bolji uvid u svoju financijsku situaciju, npr. ukupnu vrijednost svih nenamirenih računa. 

Siguran elektronički proces - potpuno siguran način razmjene računa. Primjena elektroničkog potpisa osigurava integritet podataka unutar e-računa. 

Internetsko bankarstvo

Za e-fakturiranje i internetsku prodaju vrlo je važno internetsko bankarstvo, koje je već usvojio velik broj hrvatskih poduzeća. Internetsko bankarstvo omogućuje klijentima banke osobno i izravno izvršavanje i pregled njihovih financijskih transak­cija i bilanci putem sigurnih web stranica banke. Svaka tvrtka može postati korisnik internetskog bankarstva. Internetsko bankarstvo može se koristiti po primitku autorizacije i identifikacijskog tokena od banke.

Koristi internetskog bankarstva za poduzetnike:

- dostupno u svako doba, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godišnje

- moguć pristup s bilo kojeg mjesta na svijetu s internetskom vezom

- nema čekanja - brže nego na šalteru ili bankomatu

- lako obavljanje međunarodnih plaćanja 

Brzizajam u
3 koraka