Brzizajam.com blog

Što je bitno zaposlenicima?

Autor: brzizajam.com
Datum: 17.05.2018

Priznanje i poštovanje

Kao što je ranije spomenuto, priznanje je ključan čimbenik. To je potvrđeno izvješćem Društva za upravljanje ljudskim resursima na temelju Gallupove ankete provedene u 400 tvrtki. Potvrđeno je kako je za zadržavanje djelatnika odnos zaposlenika s izravno nadređenima važniji od plaće ili povlastica na poslu. Pravedno i nadahnjujuće vodstvo, uključujući obuku i mentorstvo, zadržava zaposlenike u tvrtki. Druga je Gallupova anketa otkrila kako je ključni pokazatelj zadovoljstva i produktivnosti zaposlenika njihovo vjerovanje kako je šefu stalo do njegovih ljudi i kako mu mogu vjerovati.

Ljude u većoj mjeri motiviraju unutarnji poticaji, a ne novac. U studiji Stožera za zadržavanje zaposlenika, poštovanje i angažman češće su spominjani od novca kao ono što zaposlenike čini sretnima. Potrebno ih je uvjeriti, verbalno i neverbalno, kako ih uprava poštuje i kako su važni za uspjeh njihove organizacije. Uživaju u slavljenju postignuća i pobjeda, javno i privatno, verbalno i pismeno, promptno i iskreno.

Jasna projekcija razvoja karijere i prilika za rast

Pružaju li im se prilike za rast na osobnoj i profesionalnoj razini, manje je izgledno da će zaposlenici tražiti posao drugdje. Pružanje prilika za obuku na polju razvoja novih vještina i napretka karijere ukazuje kako je menadžer voljan ulagati u svoje zaposlenike. To je presudno za zadržavanje djelatnika. Poticanje zaposlenika da se priključe profesionalnim organizacijama plaćanjem članstva te plaćanjem naknada za ručkove i konferencije povećava njihovu motivaciju.

Tvrtke s visokim postotkom zadržavanja djelatnika poznate su kao one koje omogućuju popunjavanje novih radnih mjesta djelatnicima unutar tvrtke. Zajednički dogovoren plan karijere rezultirat će predanošću zaposlenika te će zajamčiti njihovo prihvaćanje ciljeva i pravaca razvoja organizacije.

Konkurentne naknade i povlastice

Novac je bitan, ali je manje bitan no što možda mislimo da je. Zaposlenici očekuju da budu plaćeni pravedno i pošteno. Osjećaju da imaju pravo na standardne povlastice na području mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Istraživanje je pokazalo kako 92 posto ispitanika navodi da ih godišnja povišica u iznosu od 10.000 dolara ne bi potakla da promjene poslodavca u slučaju da dobivaju obuku na polju privatnog i profesionalnog razvoja.

Motiviranje zaposlenika

Jesmo li se ikad, gledajući naše zaposlenike kako dolaze na posao, zapitali: “Jesu li sretni što su ovdje? Bi li radije radili za nekog drugog? Je li plaća koju im isplaćujemo ili povlastice koje naša tvrtka nudi ono što ih motivira da dolaze na posao?”

Ta su pitanja bitna, jer i druge tvrtke isplaćuju zadovoljavajuće plaće i nude slične pakete pogodnosti. Mora postojati nešto više od toga. Psiholozi nam kažu kako postoji pet osnovnih motivacijskih čimbenika u odnosu osobe prema njenom ili njegovom poslu.

A to su:

Individualno priznanje

Ponos svojim radom

Osjećaj pripadnosti

Pravedan tretman

Prilika za iznošenje ideja

Ponos svojim radom

Većina ljudi koji su dosegli položaje menadžera ili članova uprave ponose se svojim poslom. Obično su zaslužili ta napredovanja i ostvarili znatna postignuća u radu. Te žene i muškarce smatramo bitnim dijelom tvrtke. Uspijemo li takav osjećaj ponosa udahnuti svim našim zaposlenicima, moral i predanost će porasti.

Kako bismo to postigli, svakom novom zaposleniku treba pružiti temeljit pregled onoga što odjel radi i kako se to uklapa u aktivnosti tvrtke u cjelini. Također im treba reći kako određen posao doprinosi ostvarivanju misije odjela i tvrtke.

Priznanja i pohvale treba dijeliti uvijek kad je to primjereno. Bitno je da budemo srdačni u davanju priznanja i izdašni u pohvalama. Kad ljudi znaju da se njihov rad cijeni, u njima se razvija i održava osjećaj ponosa.

Pravedan tretman

Potrebno je utvrditi pravila ponašanja i obavljanja posla, jasno ih iznijeti zaposlenicima i dosljedno ih primjenjivati. Zdravko i Mario imaju problema s kašnjenjem. Šefici je Mario drag, dok joj Zdravko nije miljenik. Pokreće disciplinski postupak zbog kašnjenja protiv Zdravka, puštajući Maria da se izvuče s blažim ukorom. Ne samo da će Zdravko biti uzrujan, već će i ostali u odjelu to smatrati nepravednim. Ljudi koji počine iste prijestupe trebali bi biti jednako tretirani.

Kad su njihovi interesi ugroženi, ljudi reagiraju emocionalno, a ne racionalno. Želja da budu pravedno tretirani duboko je ukorijenjena u njihove emocije. Favoriziranje je najveći demotivator. Uništava osjećaj sigurnosti kod ostalih, koji osjećaju kako njihov trud i vrijednost ne nailaze na priznanje. 

Brzizajam u
3 koraka