Brzizajam.com blog

Internet bonton, bonton poslovne osobe, pismenost u poslu, investicija u osobni razvoj

Autor: brzizajam.com
Datum: 11.05.2018

Internet bonton

Komunikacijom putem Interneta se koristi velik broj ljudi, često na neodgovarajući način, zbog nepoznavanja osnovnih pravila. Stoga i kultura komuniciranja putem Interneta zahtijeva učenje. Internet nije samo mreža računala, nego i velika neformalna zajednica ljudi s vlastitim kodeksom ponašanja. Svi znamo da kultura ponašanja nije nešto s čim se rodimo, već nešto što stječemo odgojem. 

Savjeta vezani uz komunikaciju putem interneta:

Autorska prava - prilikom slanja kopija i reprodukcija dokumenata, tekstova, slika i slično, potrebno je paziti na autorska prava vlasnika dokumenta. Kršenje autorskih prava nije samo odraz lošeg ponašanja nego je i protuzakonito.

Veličina poruke i privitci - poželjno je izbjegavati slanje preduge poruke. Primatelj je često revoltiran zbog dugog učitavanja velikih poruka.

Poznavanje rada s e-mail programom - nedovoljno poznavanje programa za čitanje i slanje e-maila može dovesti do nehotičnih pogrešaka. Korištenje e-mail programa, stoga, zahtijeva učenje, isto kao i bilo kojeg drugog programa.

Formatiranje poruka - izbjegavajte sastavljanje poruka čija razumljivost ovisi o tome što su pojedini dijelovi teksta jedan ispod drugog, naprimjer tablice. Problem nastaje kada autor i primatelj poruke koriste različite vrste slova. Kod proporcionalnih tipova slova neka su šira od drugih dok su kod neproporcionalnih sva iste širine.

Bonton poslovne osobe

Poslovni život niz je situacija u kojima kroz međuljudske odnose i komunikaciji gradimo mostove, stvaramo kontakte i živimo potpunost naših života.

Osoba koja se zna ponašati na odgovarajući način u svakodnevnim situacijama i u privatnom životu, imati će u tom znanju potreban i kvalitetan temelj za izgradnju vlastitog imidža i "brendiranja".

Moderni menadžment već na velika vrata uvodi termin self–brandinga koji označava marketinško umijeće predstavljanja samoga sebe, kao oznake kvalitete i profesionalne izvrsnosti. Poznato je da u suvremenom poslovnom svijetu sve, pa i naš nastup i predstavljanje, treba biti pomno i kvalitetno promišljeno jer, kako nam kažu stručnjaci, ako se sami nećete potruditi oko prezentacije sebe i svojih kvaliteta, učinit će to netko drugi i dobit će vaš posao i vašu poslovnu poziciju u društvu.

U poslovnom životu nužno je znanje i vještina dobrog i brzog reagiranja u raznim situacijama, te poznavanje pravila bontona u posebnim prilikama u kojima ih je važno primijeniti. Uz opća pravila poslovnog bontona i etikete, gotovo svaka sredina, odnosno profesija, ima još i poneki svoj, specifičan oblik ponašanja koji je, višemanje, sastavni dio poslovanja u tom području rada.

Bonton na radnome mjestu vrijedi podjednako za svakog uposlenik,a bez obzira na funkciju koju obnaša. Treba imati na umu da svaki zaposlenik, kako na radnome mjestu tako i u javnosti uvijek predstavija svoj kolektiv. Na taj način pojedinac je, htio to ili ne, važan čimbenik u odnosima s javnošću svoga poduzeća ali i cijele svoje profesije.

Od zaposlenika se očekuje da djeluje profesionalno, dakle, da se prvenstveno bavi onim što je predmet njegova posla, zatim da njegovo djelovanje nema obilježja privatnosti, da bude poslovno ispravan, a time i uvijek koristan član svoje radne okoline i da pri svemu tome kulturnim ponašanjem određuje svoj pozitivan stav prema ljudima i doprinosi sredini u kojoj radi i poslu koji radi. Za voditelje je kriterij još i stroži jer su oni ambasadori struke i poslovne organizacije koju predstavljaju.

Koliko je bitna pismenost u poslu

Poslovno pismo osnova je poslovnog dopisivanja. Sadržaj pisma i uspjeh koji želimo prlučiti mogu biti ozbiljno ugroženi formalnim greškama u pisanju kao i lošom formom napisanog. Standardi su utvrđeni i trebaju se poštivati. Uobičajeni format za pismo je format A4 (210 x 297 mm). Možete odlučiti napisati pismo na računalu (bez zaglavlja) i otisnuti ga na memorandumskom papiru na kojem je zaglavlje s logotipom i podacima o tvrtci ili organizaciji u čije ime se obraćate osobi kojoj je pismo namijenjeno. To zaglavlje adresa je onoga koji šalje i stoga na memorandumima nikada ne ispisujete pisma privatnog ili poluprivatnog sadržaja.

Zaglavlje je bitni dio poslovnog pisma u kojem se iščitavaju svi važni podatci. Obično je otisnuto (tiskano) na papiru na kojem se ispisuju (printaju) postovna pisma. Podatci o pošiljatelju standardno su smješteni u gornjem dijelu memorandumskog papira iako neki mogu (npr.: e-mail) biti postavljeni i u donji dio (marginu) papira. U zaglavlju se može navesti i ime osobe pošiljatelja, djelatnika, ss ili bez navođenja podatka o njegovom zvanju. Naziv ili logotip otisnuti su bojom i vrstom slova koja predstavljaju identitet tvrtke, mada treba pripaziti da se ne pretjera kako se ne bi dogodilo da memorandumski papir postane promidžbeni letak pošiljateIja. Uputno je na lijevi rub papira staviti oznake (markice) za pregibanje pisma. Poslovno pismo uobičajeno se pregiba horizontalno i to tri puta kako bi stalo u standardnu poslovnu tzv. amerikan kovertu.

Neki od pošiljatelja zadržali su i okvirić u lijevom kutu koji je namijenjen adresi primatelja koja se s memoranduma čita kao adresa u kovertama s prozorčićem.

Pismo otisnuto na bijelom papiru neosporno je najekonomičnije, no pismo pisano na memorandumskom papiru odašilje i poruku kvalitete, ozbiljnosti, postojanosti, prepoznatljivosti i tradicije što sve predstavljaju poslovnu preporuku upućenu potencijalnom klijentu. Memorandumski papir finije je kvalitete od običnog fax papira, može biti lagano strukturiran mada preporučamo da struktura ne bude pretjerano vidljiva, a od boja sugeriramo bijelu ili prljavo bijelu boju (eventualno boja slonovače) i to zbog isključivo praktičnih razloga, kako ne bi došlo do pojave mrlje nečitkosti pri faksiranju i fotokopiranju pisma memoranduma. lsto tako valja biti umjeren s uporabom boja i  aplikacijama vodenih i suhih žigova (reljefa), isto kao što treba pripaziti s uporabom zlatne boje tj. zlatotiska jer, mada je u originalu veoma lijepo i efektno, u fotokopiranju.

Investicija u osobni razvoj

Bitno je investirati u sebe. Želite li nešto postići u životu, bolje se zaposliti ili možda napredovati na sadašnjem poslu tada je pametno investirati u osobni razvoj. Naravno, uz užurbani život kakav je danas, teško je nešto započeti, upisati neki tečaj ili čak krenuti u neku večernju školu. Sve je moguće ako želite napredovati i ako imate volju ulagati u sebe.

Pruži li vam se prilika za upis u neki tečaj, iskoristite ju odmah. Što prije krenete to ćete se prije naviknuti na činjenicu da pohađate neki tečaj. Ako je to tečaj izrade nakita, neki hobby tečaj ili tečaj stranog jezika, osjećati ćete se bolje nakon svakog predavanja jer ćete znati da ste započeli s nečime i napravili prvi korak kako biste usavršili svoje znanje na nekom području. Nemojte zaboraviti na sebe, iako ste stalno u pokretu, ovako nešto napravit ćete za sebe i to će vas ispunjavati. 

Brzizajam u
3 koraka