Brzizajam.com blog

Svatko može uspjeti, unutarnji genij, put do bogatstva i izvještaj o novčanom toku te što je Silva metoda

Autor: brzizajam.com
Datum: 24.05.2018

Izvještaj o novčanom toku

Pojednostavljeno, novčani tok je priljev i odljev novčanih ekvivalenata. Izraz „Cash“ (gotovina) u međunarodnoj terminologiji nije samo gotovinski novac već uključuje i sav novac na žiro računu, u blagajni, potraživanja za depozite i sve ostale instrumente koje možemo u kratkom roku pretvoriti u novac.  Ovo je vrlo važno znati jer mnogi u Hrvatskoj griješe pa novcem smatraju samo fizički novac koji drže u ruci. Slikovito možemo reći da je novčani tok „novčanik“ svakog poduzetnika u koji se slijeva novac od naplata potraživanja i odljeva uslijed plaćanja različitih obveza.  

Novac je ustvari ključni resurs koji pojedino trgovačko društvo „drži na životu“. Izvještaj o novčanom toku omogućuje menadžmentu procjenu uspješnosti upravljanja gotovinom kao i procjenu budućih tokova gotovine kako ne bi eventualno došlo do blokade žiro računa. Uz to izvještaj o novčanom toku služi za prijenos informacija menadžerima, investitorima, ali i kreditorima o priljevima i odljevima novca tijekom jednog obračunskog razdoblja. Ovdje treba naglasiti da se dobitak ili gubitak iz računa dobitka i gubitka(RDG) i ostvarenje povećanja ili smanjenja gotovog novca u praksi skoro nikada neće podudarati. Mnogo je primjera kada je trgovačko društvo ostvarivalo visoke stope dobiti, a istodobno bankrotiralo iz razloga manjka gotovine uslijed nemogućnosti naplate potraživanja ili sličnih razloga. Ovakva vrsta neposredne opasnosti posebno je izražena danas u Hrvatskoj i gotovo da nema tvrtke koja može zanemariti važnost upravljanja likvidnim sredstvima. Dva su načina kako možemo izraditi Izvještaj o novčanom toku: direktna i indirektna metoda. Pri korištenju izravne ili direktne metode specificiraju se sve stavke novčanih primitaka, a odbijaju stavke novčanih izdataka. 

Ova metoda se zove izravna iz razloga što se svaka stavka primitka i izdatka određuje neposredno. Pri tome se novčani tok prikazuje u tri glavne skupine, a to su: operativne aktivnosti, investicijske aktivnosti, financijske aktivnosti. Pri tome je bitno točno utvrditi iz koje vrste aktivnosti dolazi(odlazi) novac kako bi dobili ispravnu podlogu za analizu i odlučivanje. Direktna metoda obično se smatra i nešto jednostavnijom za izradu. Izvještaj o novčanom toku prema neizravnoj ili indirektnoj metodi ne prikazuje posebno stavke primitaka i izdataka već prikazuje novac osiguran od operativnih aktivnosti u obliku neto dobiti. Neto dobit nakon toga korigiramo za stavke promjene na računima koji utječu na novčani tok i stanje novca kao što su npr. kupci, dobavljači, povećanje/smanjenje zaliha, povećanje/smanjenje vrijednosti imovine. Iz ovog vidimo da do novčanog toka dolazimo na neizravan način. Izrada i analiza izvještaja o novčanom toku pruža nam važne informacije o rezultatima upravljanja novčanim resursima te sposobnosti u savladavanju rizika poslovanja kroz osiguravanje likvidnosti i solventnosti trgovačkog društva. Uz to daje nam ključne informacije za procjenu kvalitete zarada, stupnju obnovljivosti poslovnih resursa te stupnju konkurentnosti na tržištu. Ocjena uspješnosti upravljanja novčanim tokovima u praksi se najčešće izvodi na temelju horizontalne analize te na temelju odnosa neto novčanih tokova i ukupnih prihoda. Iskoristite izvještaj o novčanom toku kao koristan alat za praćenje i upravljanje Vašim poslovanjem.

Put do bogatstva 

Iako bogatstvo nije ni slučajno sinonim za uspjeh i sreću, ali svi moramo shvatiti da materijalno, opipljivo bogatstvo ukoliko se koristi na pravi način može biti jedan od izvora blagostanja. Formulu za stjecanje bogatstva, sastavio je još davne 1937. godine pisac Napoleon Hill, koristeći građu iz razgovora sa 500 najuspješnijih ljudi koji su ikad živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama. Police knjižara odavno su zatrpane knjigama koje podučavaju čitatelje kako da se obogate promišljajući svaki životni korak, kako trošiti manje, a uštedjeti više, kako pametno ulagati, izvući se iz dugova i otići u mirovinu što ranije, ali vjerojatno to nitko nije bolje sročio od Napoleona Hilla još 1937. godine. Hill je bio pisac u vrijeme Velike krize, a poznat je bio i kao savjetnik američkog predsjednika Franklina D. Roosevelta. On je intervjuirao više od 500 “najuspješnijih ljudi koji su ikad živjeli u SAD-u” kako bi došao do formule za uspješno bogaćenje i stjecanje imetka. Iako je ispitivao najuspješnije biznismene svog vremena, njegova formula ne uključuje nikakve nemoguće misije i nesavladive vještine, već se temelji na savladavanju psiholoških prepreka koje čovjeka dijele od stjecanja bogatstva. Želja neće donijeti bogatstvo, piše Hill, ali ako ta želja s vremenom postane opsesija, tada će planiranje konkretnih načina i sredstava kao i podupiranje istih upornošću koja ne dopušta poraz, osigurati znatan dobitak.

U svom umu postavi novčani cilj koji želiš ostvariti. Nije dovoljno reći “želim puno novca”. Budi konkretan u zamišljanju iznosa. Točno odredi što si spreman dati zauzvrat za novac koji želiš. Ne postoji “nešto za ništa”. Odredi točan datum do kojeg želiš sakupiti taj novac. Stvori čvrst plan kako ćeš provesti svoj naum u dijelo i odmah kreni s realizacijom, bio spreman ili ne. Napiši na papir u jednostavnim i sažetim rečenicama koliko novca želiš steći, u kojem vremenskom roku, što si spreman žrtvovati za to, kao i plan za ostvarivanje plana. Pročitaj te rečenice naglas dvaput dnevno, jednom neposredno prije spavanja i jednom prije ustajanja ujutro. DOK ČITAŠ, UVJERAVAJ SE, OSJEĆAJ SE I VJERUJ KAKO VEĆ POSJEDUJEŠ TAJ NOVAC. Hillovo se viđenje stjecanja bogatstva ne razlikuje mnogo od modernijih, osim što je jednostavnije i sažetije sročeno. “Kada bogatstvo nastupi umjesto siromaštva, to je obično zbog pomno razrađenih i izvedenih planova. Siromaštvo ne zahtijeva nikakav plan, ne treba mu pomoć, jer je odvažno i nemilosrdno. Bogatstvo je pak sramežljivo, ono se treba privući”, pisao je Hill. 

Unutarnji genij 

Relativno je lako preuzeti kontrolu nad svojim intelektom I upotrebljavati ga. Ali, što ćemo s osjećajima, emocijama? Da li postoji netko drugi unutar nas, dio nas koji jedva poznajemo, koji kontrolira naše osjećaje, instinkte, intuiciju? Da li smo mi zapravo dvije osobe? Da, jesmo. Zapravo, mi smo tri osobe.

 Sigmund Freud ih je identificirao kao Ego, Superego i 1d. Eric Berne ih zove Roditelj, Odrastao i Dijete. Oba su ova modela ograničavajuća kada se usporede s modelom koji je stvorio Dr. J. Wilfred Hahn. Dr. J. Wilfred Hahn je biokemičar po struci, a parapsiholog po svom vlastitom izboru. On je vrlo vrijedan stručni konzultant Silva metode više od 30 godina i jedan od vodećih istraživača psihoorijentologije.

 Dr. J. Wilfred Hahn je davno spoznao da jedan dio njega vjeruje u obrazovanje i znanost i stvari koje pripadaju fizičkom svijetu koje može vidjeti, čuti,omirisati, okusiti i dotaknuti; dok drugi dio njega vjeruje u zabavu bez razumijevanja zašto je zabavno, u ljubav bez mogućnosti laboratorijskog dokaza te ljubavi; u intuiciju, čak i kad ne može biti verificirana po znanstvenim kriterijima. 

Svatko može uspjeti 

Ako ste pomalo skeptični prema učenju kako upotrijebiti intuiciju da vam pomaže u poslu i životu, to je u redu. Onda ste rođeni skeptik, i posao skeptičnosti je da nas štiti provjeravajući sve za nas, pomažući nam da izbjegnemo stvari koje nas mogu povrijediti ili možda predstavljati uzaludan trošak našeg vremena i novca.

Zapravo ne postoji logičan način da uvjerimo skeptičnost u intuiciju, kreativnost i ostale nefizičke stvari. Fizički svijet je njezino radno mjesto.

Ali, tehnike Silva metode radit će za vas jer ćete polako naučiti kako zaobići skeptičnost i stići direktno do intuicije. Tako možete dati nove instrukcije intuiciji, a to će vam omogućiti da funkcionirate na način kako to rade super-zvijezde. Tada će skeptičnost prihvatiti realnost vaših novih iskustava, mada će još uvijek povremeno tražiti način da si to objasni. 

Što je Silva metoda? 

Silva metoda je jedinstvena metoda većeg korištenja potencijala uma. Na temelju rezultata znanstvenih istraživanja koja su se provodila od 1944. do 1966. godine, osmisilio ju je José Silva, (1914-1999.), inžinjer i izumitelj.

 José Silva je odlučio pronaći način kojim bi svojoj djeci pomogao da poboljšaju sposobnost koncentracije i pamćenja, kako bi naučili više i poboljšali svoje ocjene u školi. Od 1944. do 1953. godine José Silva radio je s vlastitom djecom, postigavši pritom više no što je prvobitno bio zamislio. Pored toga što su što su poboljšala pamćenje i ocjene u školi, djeca su se naučila bolje i brže koncentrirati. Naučili su se opuštati po želji, postali su kreativniji i počeli razvijati intuiciju i sposobnost ESP-a. Pri tome njegovi su ''subjekti istraživanja'' pokazali su i porast kvocijenta inteligencije.

 Pomažući milijunima ljudi širom svijeta da nauče kako živjeti zdravije, sretnije i produktivnije, Internacionalna škola psihoorjentologije - Silva metoda postala je svjetski vodeći znanstveno utemeljeni obrazovni sistem osobnog razvoja specijaliziran za kontrolu stresa i veće korištenje uma. Razlog brzom rastu, izuzetnom uspjehu i dobrom prijemu svuda u svijetu leži u jednostavnosti, praktičnosti i lakoj primjeni Silva metode na različitim područjima u životu.

 Silva Metoda je danas prisutna u 131 zemlji svijeta i broji više od 15 milijuna diplomaca (završenih polaznika seminara). Koristi se na sveučilištima i u školama za uspješnije učenje i polaganje ispita, razvoj kreativnosti, poboljšanje međuljudskih odnosa te u raznim zdravstvenim ustanovama pri liječenju ovisnosti, karcinoma i psihičkih poremećaja. Mnoge velike korporacije i tvrtke u razvoju koriste tehnike Silva Metode za otklanjanje stresa, stvaranje otpornosti na stres, za poboljšanje kreativnostii djelotvornosti, te za uspješnu komunikaciju i prodaju. 

Brzizajam u
3 koraka