Brzizajam.com blog

Poboljšanje poslovnih rezultata - tehnička kompetentnost, poučavajte druge, promišljanje, opis rezultata rada

Autor: brzizajam.com
Datum: 17.05.2018

Tehnička kompetentnost

Prvi je korak stjecanje što je moguće većeg znanja o nekoj temi. Kompetentnost u nečijem području rada, kao i u bilo kojem sportu počinje učenjem osnova, a zatim i složenijih aspekata poslovne procedure. Za vrhunske je rezultate nužno postati tehnički potkovan na polju svojeg djelovanja.

Dariu su intrigirale nove tehnologije na polju medicinske dijagnostike i liječenja. Kao asistentica medicinske sestre u bolnici, promatrala je tu novu opremu, ali nije rukovala njome. U svakoj bi prilici posjećivala odjel na kojem se ta oprema koristila. Razgovarala je s tehničarima i dobila literaturu koju je mogla proučavati. Posebno ju je zanimala uporaba stroja za ultrazvuk, koji se koristi za otkrivanje problema s unutarnjim organima.

Zatim se upisala na program za obuku i dobila certifikat ovlaštenog operatera medicinskog dijagnostičkog sonografa, te je na toj dužnosti počela raditi puno radno vrijeme. Većinom bi Ijudi nakon toga bili zadovoljni, ali Daria je htjela biti više od dobre zaposlenice, htjela je biti najbolja moguća tehničarka. Nastavila je učiti, dobrovoljno se prijavljujući za rad na posebnim projektima s liječnicima koji su koristili tu opremu. I tako je, u relativno kratkom vremenu, postala tehnički najpotkovaniji operater sonografa u bolnici te je bila na dobrom putu da ostvari dobru karijeru na tom području.

Poučavajte druge

Drugi je način usavršavanja vlastitih vještina poučavanje drugih. To ne samo da nam omogućuje sistematsko revidiranje onoga što radimo i utvrđivanje građe, već često i učimo od vježbenika. Postavljena pitanja i sugestije vježbenika mogu rezultirati stjecanjem dodatnog znanja na polju vlastitog djelovanja.

Ana je voditeljica odjela za obradu teksta u odboru za političko djelovanje. Približavalo se vrijeme izbora te je zaposlila dva dodatna operatera i morala ih brzo obučiti. Kako bi zajamčila da ti operateri budu poučeni brzo i djelotvorno, Ana je organizirala program obuke. Proces razvoja tog plana nagnao je Anu da iznova promišlja o brojnim tehnikama koje je sama koristila. Prisjetila se određenih prečaca i posebnih pristupa koje godinama nije koristila te je dobila nove ideje. Kad je obuka započela, interakcija između Ane i vježbenika poticala ju je da unaprijedi vlastiti rad i poveća svoju produktivnost.

Promišljanje

Konačni korak pripreme za poboljšanje rezultata je razmišljanje. Prije no što otpočnemo sportsku utakmicu ili partiju ili pak neki posao, nužno je da sve promislimo. Dobar igrač golfa razmišlja o tome kako će odigrati prije no što udari prvu lopticu. Onaj koji postiže vrhunske poslovne rezultate, promišlja kako će obaviti posao prije no što započne projekt.

U složenim je operacijama često potrebno uložiti jednako vrijeme u planiranje kao i u samo izvođenje posla. Prije no što nazove kupca, uspješan prodajni predstavnik pomno promišlja sve moguće probleme do kojih može doći i kako ih je moguće riješiti. Članovi uprave promišljaju sve posljedice koje svaka od njihovih odluka može imati prije no što je donesu. To vrijedi i za najuspješnije ljude na području kazališta, filma, zabave ili sporta.

Vrhunske rezultate možemo ostvarivati pažljivo se pripremajući za sve što poduzimamo, tehnički se usavršavajući i nikad ne prekidajući svoju obuku, poučavajući druge i uporno pokušavajući - posebice onda kad je teško.

Opis rezultata rada (ORR)

Unapređivanje rezultata - bilo vlastitih ili rezultata suradnika - mora se sustavno provoditi. Započinje s promatranjem naših rezultata za koje smo odgovorni na kraju dana, mjeseca i godine. Nastavlja se kroz cijelu organizaciju prema višim i nižim položajima kako bismo zajamčili usklađenost od vrha do dna hijerarhije.

Prvi je korak točno odrediti ono što želimo postići u poslu i kako će to biti mjereno. U tu svrhu moramo osmisliti opis rezultata rada. Za razliku od tipičnog opisa posla koji je usredotočen na to koje je aktivnosti i zadatke potrebno obavljati, opis rezultata rada je slika koja prikazuje kako posao izgleda kad se dobro obavlja.

To je pogled usmjeren na rezultat, koji menadžerima i namještenicima omogućuje zacrtavanje putanje od vizije, misije i vrijednosti organizacije do mjerijivih poslovnih ciljeva pojedinca. Opis rezultata rada ne samo da im pomaže otkriti i definirati pojedine funkcije posla, što nazivamo Ključnim rezultatskim područjima, već mjeri uspješnu provedbu tih etapa prema jasno definiranim standardima radnih postignuća. Taj dokument predstavlja alat za uspostavu jasne individualne odgovornosti unutar tima, odjela i tvrtke. Kad je to dovršeno, svi se u organizaciji usredotočuju na ostvarenje vizije, misije, vrijednosti i poslovnih ciljeva na dnevnoj osnovi.

Alat pomaže u definiranju i mjerenju ciljeva, jasnoj raspodjeli obveza i uspostavi odgovornosti. Ljudi koriste tehnologiju za praćenje brzine i rada automobila pomoću brzinomjera i pokazivača količine goriva u spremniku. Lideri pomažu definirati postignuća određivanjem ključnih rezultatskih područja i relevantnih standar¬a postignuća na radnom mjestu. Taj nam sustav omogućuje mjerenje i praćenje vlastitih rezultata, minimizirajući potrebu za tradicionalnim sustavima mjerenja i discipline.

Ovaj pogled kreće od vrha vizijom organizacije, misijom i vrijednostima, a zatim prelazi na rezultate pojedinca koji su uvijek u skladu s timom, menadžerom i misijom cjelokupne tvrtke.

Kad maksimiziramo proces postignuća, našim vodstvom stvaramo okruženje u kojem zaposlenici mogu postizati rezultate koje tvrtka treba da bi ostala konkurentna i nadilazila očekivanja klijenata, a namještenici se istovremeno razvijaju na osobnoj i profesionalnoj razini. 

Brzizajam u
3 koraka