Brzizajam.com blog

Tri vrste ulagača, demografske promjene, brojnost i veličina kupaca, poluga kao ključ te kako se obogatiti

Autor: brzizajam.com
Datum: 22.05.2018

Brojnost i veličina kupaca

Tržiše poslovne potrošnje u pravilu karakterizira manji broj kupaca u odnosu prema bro­ju kupaca na tržištu krajnje potrošnje. Međutim, prema kriterijima opsega i frekvencije sukcesivne prodaje za svakog od njih pojedinačno, riječ je o relativno većim kupcima. Ta je pojava osobito izražena na tržištima industrijskih proizvoda, sirovina i repromaterijala te u vladi i njezinim institucijama, gdje se na tržištu često pojavljuje monopsonska tit oligopsonska konkurencija. Riječ je o postojanju jednog ili samo nekoliko kupaca, a taj obik nesavršene tržišne konkurentske pozicije i mogućnosti djelovanja često nastaje na  temelju:

-velike sofisticiranosti i specifičnosti zahtjeva kupaca

-velikih troškova proizvodnje

-velike krajnje cijene roba i usluga

-ograničenosti raspoloživih tržišnih mehanizama

-ograničenja u prometu proizvodima i uslugama

-političko-pravnih ograničenja u proizvodnji i prometu robe i usluga

-dugotrajnih, skupih i složenih usmjerenih znanstveno-istraživačkih aktivnosti

-tehničko-tehnoloških ograničenja

-kategorizacije robe i usluga kao državne, vojne ili poslovne tajne

-zahtjeva kupaca za ekskluzivnošću robe i usluga

-postojanja i oslanjanja na dugoročne partnerske i ugovorne odnose kupaca i do­bavljača

-(ne)komplementarnosti i (in)kompatibilnosti pojedinih specifičnih roba i usluga

-prilagođenih i/ili teško prilagodljivih i fleksibilnih proizvodnih i uslužnih kapaciteta

Demografske promjene 

Zbog rješenja niske financijske inteligencije kojiom smo se služili u prošlosti, danas se naša demografska slika mijenja iz danas u sutra. Bogati postaju sve bogatiji, a svi ostali postaju sve siromašniji, iako mnogi zarađuju više. Nažalost, Sjedinjene Države nisu jedina zemlja koja ide u tom smjeru. Mnoga svjetska gospodarstva postaju dvoklasna društva, bogati i siromašni... klase ili mase.

U jednom izdanju časopisa New York Times objavljen je članak na naslovnici pod naslovom "Obnova japanskog gospodarstva donosi sve širi ekonomski jaz". U kojem piše, "Danas, u državi koja je nekada sebe izražavala slo­ganom, društvo od 100 milijuna pripadnika srednje klase, fraze grubo dijele ljude na pobjednike i gubitnike i opisuju Japan kao društvo sve širih razlika."

Drugim riječima, srednja klasa nestaje. U današnjem Japanu možete biti bogati ili siromašni, financijski pobjednik ili financijski gubitnik. Isto se događa u Americi i u mnogim europskim državama. 

Kako se obogatiti? 

Rješavajte probleme

Svi imaju probleme s novcima. Ako se želite obogatiti, rješa­vajte probleme. Identifikacija problema stvara priliku za stvaranje rješenja.Svaka generacija ima svoje specifične financijske probleme. 

Mnogi pripadnici generacije II. svjetskog rata imali su mirovinski plan s definiranim beneficijama, ušteđevinu, socijalno i zdravstveno osiguranje. 

"Baby boom" generacija, suočava se s drukčijim financijskim problemima. Danas više nije dovoljno imati dobro fakultetsko obrazovanje i dobar posao. Da bi stvari bile još gore, poslovi se izvoze u inozemstvo. Sve manje kompanija nudi mirovinske planove s definiranim beneficijama. Budući da su oni tako skupi, kompanije koje ih imaju, mijenjaju ih,

ukidaju, da bi uštedjele novac. Kompanije ne žele doživotno plaćati svoje zaposlenike. 

Buduće generacije susrest će se s drukčijim financijskim problemima. Ako "baby boom" generacija ne odradi dobar posao u čišćenju nereda kojeg su ostavili njihovi roditelji, buduća generacija morati će rješavati još veći nered. Ne samo da će morati rješavati svoje vlastite financijske probleme i dugove naše zemlje (najveći dug u povijesti svijeta), naslijediti će i financijske pro­bleme svojih „baby boom" roditelja, a možda čak i svojih djedova i baka, bu­dući da se očekuje da svi žive dulje. S obzirom na to, može se očekivati da će se produljiti i radni vijek, ali što ako ćemo živjeti dulje, a nećemo moći raditi?

Veličina ovog proble­ma, koji se sada mjeri bili­jardama dolara, zastrašu­juća je. Prebacivanje pro­blema na sljedeću generaciju samo ga čini još većim. Što su financijski problemi veći i složeniji, potreban je viši IQ da bi se ti problemi riješili. Trebat će nam sva pamet do koje možemo doći da bismo riješili taj problem.

Tri vrste ulagača 

Na svijetu postoje tri vrste ulagača. 

To su:

1.   Ljudi koji uopće ne ulažu.

2.   Ljudi koji ulažu tako da ne izgube.

3.   Ljudi koji ulažu na pobjedu.

Ljudi koji uopće ne ulažu očekuju da će se njihove obitelji, kompanija ili država pobrinuti za njih kad završe svoj radni vijek.

Ljudi koji ulažu tako da ne izgube, ulažu u ono što smatraju sigurnim investicijama. Velika većina ulagača spada u tu grupu. Ti ljudi imaju mentalitet štediša kad je riječ o ulaganju.

Ljudi koji ulažu na pobjedu spremni su više učiti, žele više kontrole i investiraju tako da dobivaju veće povrate.

Zanimljivo je to što sva tri tipa ulagača imaju potencijal da postanu veoma bogati, čak i oni koji očekuju da će se netko drugi pobrinuti za njih. 

Poluga je ključ 

Ljudi su tražili razne poluge još otkad su živjeli u pećinama. prve dvije poluge bile su vatra i koplje. Vatra i koplje osigurali su ljudima prednost u teškom okruženju. Kad bi dijete poraslo, roditelji bi ga naučili kako da samo zapali vatru i kako da se služi kopljem za zaštitu i ubijanje životinja za hranu. Godi­nama kasnije, veličina koplja se smanjila i izumljeni su luk i strijela, viši oblik poluge. I opet, jedna od definicija poluge jest, mogućnost da se postigne više s manje uloženog napora.

Luk i strijela su primjer kako je moguće postići više s manje uloženog napora... nego što zahtijeva koplje. Kako je vrijeme prolazilo, ljudi su se služili mozgom kako bi razvili druge oblike poluge. Vještina jahanja konja bila je moćan oblik poluge. Ne samo da su se konji koristili za prijevoz i oranje tla, nego su postali i moćna sila u ratu. Kad je izumljen barut, vladar koji je imao topove pobjeđivao je vladare koji ih nisu imali. Domorodačke kulture poput američkih Indijanaca, Havajaca, novozelandskih Maora i australskih Abori­džina, i mnoge druge, osvojene su pomoću baruta. Prije samo stotinu godina, automobil i avion zamijenili su konja. I opet, oba nova oblika poluge koristila su se i u miru i u ratu. Danas, države koje kontroliraju svjetske zalihe nafte imaju prednost nad ostatkom svijeta. Radio, televizija, telefon, računalo kojim se koristimo, sve su to oblici poluge. Svaki novi proboj osigurava veće bogatstvo i moć onima koji imaju mogućnost i vještinu da upotrijebe te poluge.

Ako želite postati bogati i ne pasti kao žrtva globalnih promjena, važno je da razvijete najveću od svih poluga, svoj um. Ako želite biti bogati i zadržati svoje bogatstvo, vaš um je vaša fmancijska edukacija, najveća je od svih poluga. 

Brzizajam u
3 koraka